Στρατηγική και Σχέδιο Ανάπτυξης Ακινήτων
Μελέτη και σχεδιασμός αποδοτικής διαχείρισης ξενοδοχείων και ακινήτων

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ακινήτων
Εμπορική και οικονομική διαχείριση μονάδων ανά την Ελλάδα

Αντιπροσώπευση Εταιριών Τουρισμού
Εκπροσώπηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Μεθοδολογία Προβολής και Ανάπτυξης
Προώθηση και ανάπτυξη δράσεων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων

Direct Sales και Marketing
Ανταγωνισμός, στρατηγική τιμολόγησης και πωλήσεων, προωθητικές ενέργειες

Διαχείριση Ακινήτων

Κύριος στόχος της διαχείρισης των ακινήτων είναι η μεγιστοποίηση της εν δυνάμει αξίας του ακινήτου σας, μέσω διαρκών συμβουλευτικών και οικονομικών μελετών. Είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής ενός ακινήτου, η Premium Choice C.M.E.U.T.A. θα ανακαλύψει οικονομικές και δημιουργικές λύσεις για να αυξήσει την αξία του ακινήτου σας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
 • Εντοπισμός και αξιοποίηση στοιχείων που θα ενισχύουν την αξία του ακινήτου (νέες εγκαταστάσεις, επέκταση, κλπ.)
 • Ανάπτυξη και έναρξη δημιουργικών επιχειρηματικών μοντέλων για τη βελτιστοποίηση της επένδυσής σας (χρήση ως κατοικίας αντί για ξενοδοχείο, εξωτερική ανάθεση, leasing, κλπ.)
 • Μόνιμος σύνδεσμος μεταξύ μετόχων και της ομάδας επιχειρήσεων του ξενοδοχείου.
 • Στρατηγική αξιοποίησης ακινήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες (εκτίμηση, είσοδο/ έξοδο από την δέουσα επιμέλεια,  δίκτυο των επιχειρήσεων, κλπ ...)
 • Συνδρομή σε διαπραγματεύσεις για σύναψη συμβολαίων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός: αποφάσεις που αφορούν πώληση ή διατήρηση του ακινήτου
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων απόδοσης και υποβολή εκθέσεων σε επενδυτές.
Έργα Ανάπτυξης
 
Το έργο μας δεν αφορά στην διαμόρφωση ενός νέου προϊόντος, αλλά στην αύξηση της απόδοσης του ακινήτου σας και στη μεγιστοποίηση των κερδών σας. Μέσω αυτής της αρχής, η Premium Choice C.M.E.U.T.A. εγγυάται ότι οποιοδήποτε ποσό δαπανηθεί για την ιδιοκτησία σας θα εξυπηρετεί μόνο τα δικά σας συμφέροντα, ενώ κάθε βήμα και η οποιαδήποτε αναπτυξιακή ενέργεια θα συμβαδίζει με «το σκεπτικό του ιδιοκτήτη». Tόσο τα βασικά στελέχη μας όσο και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής, συμμετέχουν προσωπικά σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του έργου.
 
Σχεδιασμός Έργου
 
Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε αναλύεται προσεκτικά και όλες οι ιδέες μελετώνται ενδελεχώς. Αν χρειάζεστε βοήθεια είτε σε θέματα αξιοποίησης, αγοράς ή μετατροπής του ακινήτου σας είτε σε θέματα διάγνωσης προβλημάτων και ανάκαμψης των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, οι μελέτες σκοπιμότητας της Premium Choice C.M.E.U.T.A. θα εξασφαλίσουν τη σωστή κατεύθυνση των σχεδίων σας τόσο αναφορικά με το σχεδιασμό όσο και με την κερδοφορία.
 
Η εμπειρία μας καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Μελέτη Ανταγωνισμού
 • Ορισμός Προϊόντος και Εγκαταστάσεων
 • Πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών και προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία Επιχειρηματικών Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης ταμειακής ροής για διάστημα πενταετίας
 • Οικονομική Ανάλυση Έργου και υποθετικής εξέλιξης της απόδοσης
Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διευθ.: Τεγέας 3, 164 52 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 9947300-8, Fax: 210 9947309
Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων