Στρατηγική και Σχέδιο Ανάπτυξης Ακινήτων
Μελέτη και σχεδιασμός αποδοτικής διαχείρισης ξενοδοχείων και ακινήτων

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ακινήτων
Εμπορική και οικονομική διαχείριση μονάδων ανά την Ελλάδα

Αντιπροσώπευση Εταιριών Τουρισμού
Εκπροσώπηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Μεθοδολογία Προβολής και Ανάπτυξης
Προώθηση και ανάπτυξη δράσεων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων

Direct Sales και Marketing
Στρατηγική τιμολόγησης & πωλήσεων, προωθητικές ενέργειες

Σχεδιασμός Έργου

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε αναλύεται προσεκτικά και όλες οι ιδέες μελετώνται ενδελεχώς. Αν χρειάζεστε βοήθεια είτε σε θέματα αξιοποίησης, αγοράς ή μετατροπής του ακινήτου σας είτε σε θέματα διάγνωσης προβλημάτων και ανάκαμψης των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, οι μελέτες σκοπιμότητας της Premium Choice C.M.E.U.T.A. θα εξασφαλίσουν τη σωστή κατεύθυνση των σχεδίων σας τόσο αναφορικά με το σχεδιασμό όσο και με την κερδοφορία.
 
Η εμπειρία μας καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
  • Ανάλυση Αγοράς
  • Μελέτη Ανταγωνισμού
  • Ορισμός Προϊόντος και Εγκαταστάσεων
  • Πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών και προϋπολογισμών
  • Προετοιμασία Επιχειρηματικών Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης ταμειακής ροής για διάστημα πενταετίας
  • Οικονομική Ανάλυση Έργου και υποθετικής εξέλιξης της απόδοσης
Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διευθ.: Τεγέας 3, 164 52 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 9947300-8, Fax: 210 9947309
Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων