Στρατηγική και Σχέδιο Ανάπτυξης Ακινήτων
Μελέτη και σχεδιασμός αποδοτικής διαχείρισης ξενοδοχείων και ακινήτων

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ακινήτων
Εμπορική και οικονομική διαχείριση μονάδων ανά την Ελλάδα

Αντιπροσώπευση Εταιριών Τουρισμού
Εκπροσώπηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Μεθοδολογία Προβολής και Ανάπτυξης
Προώθηση και ανάπτυξη δράσεων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων

Direct Sales και Marketing
Στρατηγική τιμολόγησης& πωλήσεων, προωθητικές ενέργειες

Έργα Ανάπτυξης

Το έργο μας δεν αφορά στην διαμόρφωση ενός νέου προϊόντος, αλλά στην αύξηση της απόδοσης του ακινήτου σας και στη μεγιστοποίηση των κερδών σας. Μέσω αυτής της αρχής, η Premium Choice C.M.E.U.T.A. εγγυάται ότι οποιοδήποτε ποσό δαπανηθεί για την ιδιοκτησία σας θα εξυπηρετεί μόνο τα δικά σας συμφέροντα, ενώ κάθε βήμα και η οποιαδήποτε αναπτυξιακή ενέργεια θα συμβαδίζει με «το σκεπτικό του ιδιοκτήτη».

Tόσο τα βασικά στελέχη μας όσο και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής, συμμετέχουν προσωπικά σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του έργου.
Διαχείριση Ξενοδοχείων

Διευθ.: Τεγέας 3, 164 52 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 9947300-8, Fax: 210 9947309
Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων