Αντιπροσώπευση Εταιριών Τουρισμού
Εκπροσώπηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ακινήτων
Εμπορική και οικονομική διαχείριση μονάδων ανά την Ελλάδα

Στρατηγική και Σχέδιο Ανάπτυξης Ακινήτων
Μελέτη και σχεδιασμός αποδοτικής διαχείρισης ξενοδοχείων και ακινήτων

Μεθοδολογία Προβολής και Ανάπτυξης
Προώθηση και ανάπτυξη δράσεων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων

Direct Sales και Marketing
Ανταγωνισμός, στρατηγική τιμολόγησης και πωλήσεων

Αντιπροσώπευση Κορυφαίων Εταιριών Τουρισμού

Η Premium Choice C.M.E.UT.A. ενεργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος κορυφαίων ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και εταιριών που ασχολούνται με τον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Επί του παρόντος, η Premium Choice αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των CLUB MED στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Αντιπροσώπευση Κορυφαίων Εταιριών Τουρισμού

Διευθ.: Τεγέας 3, 164 52 Αργυρούπολη - Τηλ.: 210 9947300-8, Fax: 210 9947309
Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων